FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन,नियमावली,र परधानमनत्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७५ ७६/७७ 03/15/2020 - 16:41 PDF icon रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, नियमावली,.pdf
बडीकेदार गाउँपालीकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 22:09 PDF icon बडीकेदार गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
बडीकेदार गाउँपालीकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 22:07 PDF icon बडीकेदार गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
Education Rule ७४/७५ 01/05/2018 - 08:51 File ९. शिक्षा नियमावली, २०७४.docx
गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 11/06/2017 - 21:58 PDF icon Niyam5.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 11/06/2017 - 21:43 PDF icon Niyam4.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 11/06/2017 - 21:18 PDF icon Niyam3.pdf
पदाधिकारीहरुको आचार संहिता, २०७४ ७४/७५ 11/06/2017 - 20:59 PDF icon Niyam2.pdf
पदाधिकारीहरुको आचार संहिता, २०७४ ७४/७५ 10/31/2017 - 21:55
बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 10/30/2017 - 09:51 PDF icon Niyam1.pdf

Pages