FAQs Complain Problems

वडा नं.५

वडा अध्यक्षः पदम बहादुर बोहरा - ९८४८६६२०३०

कार्यपालिका सदस्यः निर्मला बोहरा - ९७६८४९५२०९

कार्यपालिका सदस्यः कुमारी दमाई - ९७६९९०६००५

वडा सदस्यः भिम बहादुर बोहरा - ९८४८२२७५६६

वडा सदस्यः प्रकाश बोहरा - ९८४२१८४९७४

वडा सचिबः लक्ष्मण प्रशाद भट्ट - ९८६८४६९६८४

सहायक कम्प्युटर अपरेटरः करन कठायत - ९८४६८९४७०६

कार्यालय सहयोगीः पदम सिं कठायत

 

e-mail: badikedar05@gmail.com

Ward Contact Number: 
९८४८६६२०३०, ९८६८४६९६८४