FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति ७९-८० 01/30/2023 - 16:45 PDF icon TRT सुदुरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति_0.pdf
स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/31/2022 - 15:37 PDF icon स्थानीय-तहमा-कृषि-स्नातक-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-2079.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक तथा रोजगार सहायक पदपूर्ती समबन्धी मापदण्ड, २०७८ ७९-८० 07/21/2022 - 11:08 PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
बडीकेदार गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 12:01 PDF icon बडीकेदार गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
गुनासो सुनुवाई मार्गदर्शन, २०७८ ७८।७९ 01/27/2022 - 14:42 PDF icon गुनासो सुनुवाई मार्गदर्शन २०७८.pdf
बडीकेदार गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८।७९ 08/03/2021 - 14:38 PDF icon बडीकेदार गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ ७७/७८ 08/19/2020 - 12:39
बडीकेदार गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ ७७/७८ 08/19/2020 - 12:38 PDF icon बडीकेदार गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf
बडीकेदार गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७५ ७७/७८ 08/19/2020 - 12:36 PDF icon बडीकेदार गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७५.pdf
बडीकेदार गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन )नियमावली, २०७४ ७७/७८ 08/19/2020 - 12:36 PDF icon बडीकेदार गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्विभाजन)नियमावली, २०७४.pdf

Pages