FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आय संकलन तर्फको सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/23/2020 - 18:03

आन्तरिक आय संकलन त्रफको सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/23/2020 - 18:01

आन्तरिक आय संकलन त्रफको सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/11/2020 - 14:17

एक्साभेटर भाडामा दिने सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/11/2020 - 14:16

आशय पत्रको सूचना सम्बन्धमा

७६/७७ 06/26/2020 - 14:43

एक्जाभेटर ठेक्कामा दिने सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 10/29/2018 - 12:35 PDF icon exavetor thekka.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 10/04/2018 - 11:46 PDF icon CCI10042018.pdf

एक्साभेटर संचालनको लागी अप्रेटरको

७४/७५ 01/17/2018 - 18:04 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाExavator Driver.pdf