FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

स्वास्थ्य संस्थाको नाम ईन्चार्जको नाम सम्पर्क नं. नर्सिङ स्टाफ सम्पर्क नं. संस्थाको ठेगाना संस्थाको इमेल
बर्छैन स्वास्थ्य चौकी कुमारी अन्जना चन्द 9865840893 श्यामपती चौधरी 9865605049 वडा नं.१ barchhainhp2023@gmail.com
पातल सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई मुकेश बम 9866109587 N/A 9866109587 वडा नं.१ sample@gmail.com
वी.पी. नगर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई तुलसी धामी 9848643418 तुलसी धामी 9848643418 वडा नं.१ sample@gmail.com
चौकाडाँडा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई कृष्ण बहादुर मन्नी 9865766807 दिपा चन्द 9863306557 वडा नं.४
मान्नाकापडी स्वास्थ्य चौकी अनिता साउँद ९८४३७९७४८० जमुना सिंह वडा नं.४ sample@gmail.com

Pages