FAQs Complain Problems

केदारेश्वर आधारभूत विद्यालय भवरा

विद्यालयको तह:

विद्यालयको प्रकार:

प्र.अ.को नाम: 
नरेन्द्र बहादुर बोहरा
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४८४१८५३६
विद्यालयको इमेल: 
kedareshwor988@gmail.com
स्थापना मिति: 
२०५८/०१/०५
EMIS Code: 
700320007
ठेगाना: