FAQs Complain Problems

घाङल स्वास्थ्य चौकी

ईन्चार्जको नाम: 
भक्त बहादुर टमटा
सम्पर्क नं.: 
9868553459
नर्सिङ स्टाफ: 
हरिकला बुढामगर
सम्पर्क नं.: 
9848461220
संस्थाको इमेल: 
sample@gmail.com
संस्थाको ठेगाना: