FAQs Complain Problems

डम्शिला आधारभूत विद्यालय डम्शिला

विद्यालयको तह:

विद्यालयको प्रकार:

प्र.अ.को नाम: 
लक्ष्मीराज जोशी
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२८७८५५६
विद्यालयको इमेल: 
damsilabasic@gmail.com
स्थापना मिति: 
२०४२/०९/१२
EMIS Code: 
700320002
ठेगाना: