FAQs Complain Problems

नवोदय आधारभूत विद्यालय धारी

विद्यालयको तह:

विद्यालयको प्रकार:

प्र.अ.को नाम: 
देव बहादुर बिष्ट
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९७४८८६७००२
विद्यालयको इमेल: 
bistdev123@gmail.com
स्थापना मिति: 
२०५३/०३/०८
EMIS Code: 
700320004
ठेगाना: