FAQs Complain Problems

बर्छैन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र

ईन्चार्जको नाम: 
जानकारी कुमारी क्षेत्री
सम्पर्क नं.: 
9862479580
नर्सिङ स्टाफ: 
रेखा सिंह
सम्पर्क नं.: 
9843327775
संस्थाको इमेल: 
sample@gmail.com
संस्थाको ठेगाना: