FAQs Complain Problems

सुपाल आधारभूत विद्यालय वेवरा

विद्यालयको तह:

विद्यालयको प्रकार:

प्र.अ.को नाम: 
डम्मर बहादुर रोका मगर
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२१८६४१०
विद्यालयको इमेल: 
dammar@67gmail.com
स्थापना मिति: 
२०६४/०८/१२
EMIS Code: 
700110011
ठेगाना: