FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

स्वास्थ्य संस्थाको नाम ईन्चार्जको नाम सम्पर्क नं. नर्सिङ स्टाफ सम्पर्क नं. संस्थाको ठेगानाsort descending संस्थाको इमेल
वी.पी. नगर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई तुलसी धामी 9848643418 तुलसी धामी 9848643418 वडा नं.१ sample@gmail.com
पातल सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई मुकेश बम 9866109587 N/A 9866109587 वडा नं.१ sample@gmail.com
बर्छैन स्वास्थ्य चौकी कुमारी अन्जना चन्द 9865840893 श्यामपती चौधरी 9865605049 वडा नं.१ barchhainhp2023@gmail.com
बर्छैन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जानकारी कुमारी क्षेत्री 9843327775 रेखा सिंह 9862479580 वडा नं.२ sample@gmail.com
सडेखान सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई अनिल कुमार बि क 9865669878 पुस्पा जि सि 9742380294 वडा नं.२ sample@gmail.com
शिर्सि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई रञ्जना शाहु 9841080724 रञ्जना शाहु 9841080724 वडा नं.२ sample@gmail.com
आधारभुत अस्पताल खड्यौली डा सुरज श्रेष्ठ 9866815977 लक्ष्मी धामी बोहरा 9860769370 वडा नं.२ sample@gmail.com
घाङल स्वास्थ्य चौकी भक्त बहादुर टमटा 9848461220 हरिकला बुढामगर 9868553459 वडा नं.३ sample@gmail.com
चावला बिठरा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई निर्मल बहादुर साउँद 9844155020 गिता बम चन्द 9869632733 वडा नं.३ sample@gmail.com
मुलेचौर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई प्रेम सिं कुडमाल 9745810319 देउसरा भाट 9863772021 वडा नं.३ sample@gmail.com

Pages