FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम EMIS Code ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको तहsort descending विद्यालयको प्रकार प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल
मालिका आधारभूत विद्यालय पातल 700030012 वडा नं.१ २०५६/०१/०१ आधारभूत सरकारी देव बहादुर पातली ९८६८७३९०८९ patalideb89@gmail.com
नवोदय आधारभूत विद्यालय धारी 700320004 वडा नं.५ २०५३/०३/०८ आधारभूत सरकारी देव बहादुर बिष्ट ९७४८८६७००२ bistdev123@gmail.com
शिवजी माद्यामिक विद्यालय भुज्याली 700360001 वडा नं.४ २०१८/११/१८ आधारभूत सरकारी दुर्गा प्रसाद ओझा ९८६५५८५७०० shivajimavi2021@gmail.com
जनप्रिय आधारभूत विद्यालय मुडा 700030008 वडा नं.१ २०६०/०४/१० आधारभूत सरकारी तुलशी देवी कार्की ९८४८४७६४९० tulasikarki@gmail.com
सरस्वती आधारभूत विद्यालय डाडामेलखाली 700320013 वडा नं.५ २०६५/०१/०१ आधारभूत सरकारी नेत्र बोहरा ९७४६२५८९५३ airchakra9@gmail.com
केदारेश्वर आधारभूत विद्यालय बाजबाटा 700360005 वडा नं.४ २०३२/०१/०१ आधारभूत सरकारी मान बहादुर मौनी ९७४२३९९३१९ maunikushaldipa@gmail.com
मस्टा आधारभूत विद्यालय चैनपुर 700030010 वडा नं.१ २०५५/०१/१३ आधारभूत सरकारी पदम बहादुर वडैला ९८६३३०२९६२ padambadaila@gmail.com
शिवजी आधारभूत विद्यालय केदारमाण्डौ 700320014 वडा नं.५ २०३९/०१/०१ आधारभूत सरकारी दिर्घराज गिरी ९८६४३०९८७१ shibajibasicschool988@gmail.com
जनप्रेमी आधारभूत विद्यालय बनेरी 700360004 वडा नं.४ २०४८/०२/०३ आधारभूत सरकारी नर बहादुर मौनी ९८६८५०१३८५ info@gmail.com
यूवाबर्ष आधारभूत विद्यालय कुन्थला 700320005 वडा नं.५ २०४३/०९/१८ आधारभूत सरकारी हिम बहादुर सिराडी ९८६३४१३३७७ yuwabarsha986@gmail.com

Pages