FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम EMIS Code ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको तह विद्यालयको प्रकार प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल
केदारेश्वर माध्यामिक विद्यालय रन्तोला 700320008 वडा नं.५ २०१४/०१/०१ माध्यामिक सरकारी डम्मर बहादुर मल्ल ९८६५८८७४२६ prakashchand1242@gmail.com
मेलघडी आधारभूत विद्यालय अत्तरकाँडा 700320012 वडा नं.५ २०५६/१०/१० आधारभूत सरकारी राम बहादुर बोहरा ९८६८९४२४१३ bohararam2037@gmail.com
लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय रिसेडी 700030006 वडा नं.१ २०२१/०१/०१ माध्यामिक सरकारी टेक बहादुर बलामी 9865661451 tek7849@gmail.com
बर्छैन माध्यामिक विद्यालय बर्छैन 700030015 वडा नं.२ २०१७/०१/०१ माध्यामिक सरकारी इन्द्र बम ९८४८६९९००० barchhainmavi2017@gmail.com
दुर्गा माध्यामिक विद्यालय देवली 70030013 वडा नं.१ 2038/01/01 माध्यामिक सरकारी नवराज जोशी ९८४८६३११८८ doti.durgamavidewali@gmail.com
महन्याल आधारभूत विद्यालय रनुकाँडा 700360002 वडा नं.४ २०५१/०९/०५ आधारभूत सरकारी करविर बहादुर ताडी ९८६८३४५३०२ mahanyalranukanda2051@gmail.com
मेलघटी आधारभूत विद्यालय पुन्तडा 700360003 वडा नं.४ २०४५/११/२३ आधारभूत सरकारी मान बहादुर जेठरा ९८४००६७६९१ jetharamadan9@gmail.com
जनप्रेमी आधारभूत विद्यालय बनेरी 700360004 वडा नं.४ २०४८/०२/०३ आधारभूत सरकारी नर बहादुर मौनी ९८६८५०१३८५ info@gmail.com
केदारेश्वर आधारभूत विद्यालय बाजबाटा 700360005 वडा नं.४ २०३२/०१/०१ आधारभूत सरकारी मान बहादुर मौनी ९७४२३९९३१९ maunikushaldipa@gmail.com
शिवजी माद्यामिक विद्यालय भुज्याली 700360001 वडा नं.४ २०१८/११/१८ आधारभूत सरकारी दुर्गा प्रसाद ओझा ९८६५५८५७०० shivajimavi2021@gmail.com

Pages