FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम EMIS Code ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको तह विद्यालयको प्रकार प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल
शान्ती आधारभूत विद्यालय धारापानी 700110009 वडा नं.३ २०६५/१२/२८ आधारभूत सरकारी पदम बहादुर बुढामगर ९८६५७३१५४४ shantibasicschool3@gmail.com
केदारमाण्डौ आधारभूत विद्यालय बडीकेदार 700110005 वडा नं.३ २०३३/०९/११ आधारभूत सरकारी भुवन बम मल्ल ९८६८४४४६७३ bambhuwan123@gmail.com
चौडेल आधारभूत विद्यालय चायकोट 700110001 वडा नं.३ २०३५/०१/०१ आधारभूत सरकारी एकम साउँद ९८६४७६८३४५ yakamsaud97@gmail.com
भैरव आधारभूत विद्यालय चवला 700110004 वडा नं.३ २०३५/०९/०५ आधारभूत सरकारी कृस्न बोहरा ९८६५७३१५४४ kbohara955@gmail.com
बग्र आधारभूत विद्यालय बगडा 700110007 वडा नं.३ २०६५/०१/२५ आधारभूत सरकारी रमेश बहादुर मगर ९८४८६८४८८७ rameshmagar5@gmail.com
अमरघट्टी आधारभूत विद्यालय ओखलढुङ्गा 700110003 वडा नं.३ २०५२/०१/०१ आधारभूत सरकारी डील्ली लामीछाने ९७६९०१८५४५ lamichhanedilli4@gmail.com
सरस्वती आधारभूत विद्यालय सिर्सी 700030001 वडा नं.२ २०४६/११/२३ आधारभूत सरकारी दुर्गा रजवार ९८६५८५९९०८ gajendra.magar.9083@gmail.com
देवेश्वर आधारभूत विद्यालय गर्वुजा 700030011 वडा नं.२ २०३३/०९/१६ आधारभूत सरकारी रुकमणी कुमारी बम ९८६७४६४२३५ mizaramar07@gmail.com
शिसुदर्पण आधारभूत विद्यालय वरौँ 700030009 वडा नं.२ २०४६/१२/१६ आधारभूत सरकारी वेचन चौधरी ९७४२३८१६४४ bechanchaudhary2046@gmail.com
कालिका आधारभूत विद्यालय छेडा 700030002 वडा नं.२ २०४९/०२/०१ आधारभूत सरकारी रुद्र धामी ९८६५६४३८४० rudradhami2049@gmail.com

Pages